Huhh, eng…hypnotherapie!

Cliënten kijken me soms wat argwanend aan als ik vertel dat hypnotherapie een onderdeel van mijn therapie-aanbod kan zijn. Ze hebben er allerlei gedachten en vragen over: Breng je me dan echt onder hypnose? Dat kan ik vast niet, ik kan heel moeilijk controle loslaten! Weet ik dan nog wat ik doe? Hoe werkt dat […]